وضعیت مسلمانان در مقابل کفار و دشمنان اسلام

زمانی که بزرگترین ابرقدرتهای جهان: قیصر و کسری در مقابل اسلام سر تسلیم و تعظیم فرود می آوردند اما امروز می بینیم که چگونه جهان اسلام را مورد تاخت و تاز خودشان قرار دادند و چگونه سرزمینهای اسلامی را اشغال کرده اند؟ عراق را ببینیم، افغانستان را ببینیم، کشمیر را ببینیم ، چچن را ببینیم ، سومالی را ببینیم ، دارفور سودان را ببینیم ، همه اینها میدان تاخت و تاز غربی ها و چکمه پوشان صلیبیون و یهود و نصارا است.
قبله اول مسلمین در اسارت صلیبیون و صهیونیست است. شعارهای دروغین و تهمت هایی تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی ، تروریسم بین المللی و مبارزه با تروریسم به راه انداخته اند در تمام ابعاد منسجم و متحد شده اند تا فرهنگ اسلام و غیرت اسلامی را از جهان اسلام بگیرند. دختران مسلمان، زنان مسلمان، در فرانسه حق پوشش اسلامی را ندارند. آیا آزادی این است؟ آیا واقعاً دموکراسی این هست؟ آیا این همه تروریست هایی که به صورت تروریسم بین المللی دارند تربیت می کنند و تروریسم دولتی که اطفال ، پیر مردان ، زنان ، خردسالان و بزرگسالان هنگام نیمه شب در سحر به خاک و خون کشیده می شوند، با بمبهای خوشه ای هدف قرار می گیرند، این کسی که ارمغان دموکراسی را برای جهان بشریت می آورد. آیا این تروریسم نیست. از سویی دیگر ، جهاد، مبارزه، شهادت ، اعلام استقلال و حق حیات قائل شدن، این تروریسم است. چه توطئه ها و چه جنایات و چه ددمنشهای ضد بشری را واقعاً به راه انداخته اند. پس این شعار دروغین آزادی ، استقلال و دموکراسی که بسیاری از سران و دولتهای اسلامی و غرب زدگان و روشنفکران غرب زده، متأسفانه مبهوت آن شده اند این نتیجة آن دموکراسی است...
                       

وضعیت مسلمانان در مقابل کفار و دشمنان اسلام
                                     
زمانی که بزرگترین ابرقدرتهای جهان: قیصر و کسری در مقابل اسلام سر تسلیم و تعظیم فرود می آوردند اما امروز می بینیم که چگونه جهان اسلام را مورد تاخت و تاز خودشان قرار دادند و چگونه سرزمینهای اسلامی را اشغال کرده اند؟ عراق را ببینیم، افغانستان را ببینیم، کشمیر را ببینیم ، چچن را ببینیم ، سومالی را ببینیم ، دارفور سودان را ببینیم ، همه اینها میدان تاخت و تاز غربی ها و چکمه پوشان صلیبیون و یهود و نصارا است.
قبله اول مسلمین در اسارت صلیبیون و صهیونیست است. شعارهای دروغین و تهمت هایی تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی ، تروریسم بین المللی و مبارزه با تروریسم به راه انداخته اند در تمام ابعاد منسجم و متحد شده اند تا فرهنگ اسلام و غیرت اسلامی را از جهان اسلام بگیرند. دختران مسلمان، زنان مسلمان، در فرانسه حق پوشش اسلامی را ندارند. آیا آزادی این است؟ آیا واقعاً دموکراسی این هست؟ آیا این همه تروریست هایی که به صورت تروریسم بین المللی دارند تربیت می کنند و تروریسم دولتی که اطفال ، پیر مردان ، زنان ، خردسالان و بزرگسالان هنگام نیمه شب در سحر به خاک و خون کشیده می شوند، با بمبهای خوشه ای هدف قرار می گیرند، این کسی که ارمغان دموکراسی را برای جهان بشریت می آورد. آیا این تروریسم نیست. از سویی دیگر ، جهاد، مبارزه، شهادت ، اعلام استقلال و حق حیات قائل شدن، این تروریسم است. چه توطئه ها و چه جنایات و چه ددمنشهای ضد بشری را واقعاً به راه انداخته اند. پس این شعار دروغین آزادی ، استقلال و دموکراسی که بسیاری از سران و دولتهای اسلامی و غرب زدگان و روشنفکران غرب زده، متأسفانه مبهوت آن شده اند این نتیجة آن دموکراسی است.
در افغانستان چه می گذرد؟ در عراق چه می گذرد؟ آیا داستانهای زندان ابوغریب را نشنیده اید . آیا این دموکراسی است که جوانان مسلمان، زنان مسلمان در زندان توسط سربازان چکمه پوش امریکا برهنه و عریان شوند و با زنان و دختران مسلمان تجاوز و تعدی بشود حتی با جوانان مسلمان تعدی و تجاوز بشود به دستور فرماندهان نیروهای امریکایی این دموکراسی است؟! زندانیانی که در حیفا و در زندانهای اسرائیل این برادران و خواهران فلسطینی که در آنجا زندان هستند چه شکنجه ها و چه مشکلاتی را دارند تحمل می کنند، آیا این دموکراسی است! این آزادی است ! این حق حیات برای یهود قائل شدن هست، یهود حق حیاتی ندارد. قرآن اعلام می فرماید: «ضربت علیهم الذله و المسکنه» تا قیامت، خواری ، بدبختی و رسوایی دامنگیر یهود خواهد بود . انشاءالله .
در گوانتاناما چه می گذرد؟ مجاهدین و جوانان مسلمان را از هر کشوری که بوده از هر ملیتی که بودند، تحت عنوان مبارزه با تروریسم در آنجا جمع کردند. حق گرفتن وکیل برای خود ندارند، ملاقات ندارند، تلفن ندارند، تماس با خانواده ندارند در اسارت چنگال بوش قرار گرفتند . اما کجا هستند سران کشورهای اسلامی؟ کجا هستند دولتهای اسلامی؟ کجا هستند سیاستمداران جهان اسلام؟ که در مقابل این همه جنایت خاموش اند؟ چرا این همه فرزندان مسلمانان در افغانستان دارند از بین می روند و نابود می شوند، در چچن نابود می شوند، در کشمیر نابود می شوند، در عراق نابود می شوند، کجایند این همه آقایان که حضور در صحنه پیدا بکنند و از این مظلومین حمایت بکنند. جای تأسف است که در مورد همین مسئله ی رفع حجاب و وضع قانون در فرانسه بعضی از فریب خوردگان مسلمان از این قانون ضد بشری حمایت کردند و وضع چنین قانونی را حق مسلم فرانسه دانستند.
در سال 1990 یک طرح نود صفحه ای از طرف پنتاگون، گردانندگان و طراحان نظامی امریکا تهیه شد در بُعد تسلط بر جهان اسلام و هموار کردن زمینة به رسمیت شناختن صهیونیسم بین المللی و باز بودن میدان تاخت و تاز برای آنها. این طرح توسط طراحانی از پنتاگون ارائه شد مخصوصاً افرادی مانند دیک چنی ، پاول و … به بوش پدر تقدیم شد که شما این را اجرا بکنید اما روی میزش باقی ماند. به کلینتون ارائه شد او هم آن را گذاشت روی میزش . در نهایت به بوش کوچک تقدیم شد . بوش که متعصب ترین فرد مسیحی است و وقتی دستور حمله ای را بر علیه مسلمانان صادر می کند، مراسم خاص صلیبی خودش را بجا می آورد او یک سرباز جنایتکار صلیبی است که با شوق و شور شدیدی بمبها را بر سر مسلمانان می ریزد. این طرح نود صفحه ای به اجرا در آمد. بخشی از آن در افغانستان به اجرا در آمد بخشی در عراق و اخیرا در تبلیغات انتخاباتیش اعلام کرده و طرفدارانش نیز اعلام کرده اند که مهره بعدی ما ایران است. عربستان سعودی ، سوریه و پاکستان نیز جزو برنامه هستند اما کور خواندند امریکا و سربازان امریکایی در منجلاب عراق تا گردن فرو رفته اند و آنها همین تعدی و تجاوزی که کردند مجاهدین اسلام و جوانان اسلام در سرزمین اسلامی افغانستان ، در سرزمین اسلامی عراق و فلسطین چنان درسهایی به آنان دادند که این درسها هنوز برای جهان مشخص نیست ولی برای آنها معلوم است و جهان به مرور زمان از آن آگاه خواهد شد.
چنین وضعیتی را متأسفانه در ابعاد مختلف شاهد هستیم. واقعاً چه باید بکنیم؟ چرا ما چنین شدیم؟ ای کاش! مرثیه سرایانی بودند و امروز مرثیه ی عراق را می سرودند که سروده اند ، مرثیه افغانستان را می سرودند مانند آن مرثیه سرای معروف اُندلس . اشعار و مرثیه هایی است که وجدان ما را بیدار می کند:
أعندکم نبأ من أرض أندلس فقد مضی بحدیث القوم رکبان؟!
تبکی الحنیفیه البیضاء من أسف کما بکی لفراق الإلف هیمان!
علی بلاد من الاسلام خاویه قد أقفرت و لها بالکفر عمران
حتی المآذن تبکی و هی جامده حتی المنابر ترثی و هی عیدان
کم یستغیث بنا المستضعفون و هم قتلی و أسری فما یهتز إنسان !
لمثل هذا یذوب القلب من کمد إن کان فی القلب إسلام و ایمان
أحل الکفر بالإسلام ضیما یطول به علی الدین النحیب
فحق ضائع و حمی مباح و سیف قاطع و دم صبیب!
و کم من مسلم أمسی سلیبا و مسلمه لها حرم سلیب!
و کم من مسجد جعلوه دیرا علی محرابه نصب الصلیب!
أمور لو تأملهن طفل لطفل فی عوارضه المشیب!
أتسبی المسلمات بکل أرض و عیش المسلمین إذن یطیب!
أما لله و الإسلام حق یدافع عنه شبان و شیب
فقل لذوی البصائر حیث کانوا أجیبوا الله و یحکم أجیبوا

یا أیها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم ـ
استجیبوا لربکم من قبل أن یأتی یوم لا مرد له من الله .

سرزمینهای اسلامی ، سرزمین اندلس ، سرزمین عراق، افغانستان ، کشمیر و چچن و سومال، میدان تاخت و تاز صلیبیون و یهود شد. گلدسته های مساجد به جای صدای اذان از آنها صدای گریه بلند می شود . و گلدسته هایی که با تکبیر و اذان زنده بودند، در حال جمود فرو رفتند، دارند اشک می ریزند و گریه می کنند کجایند سران کشورهای اسلامی؟ کجا هستند جوانان غیور جهان اسلام؟ کجا هستند جان بر کفان جهان اسلام؟ منبرها مرثیه می خوانند، خطیبی نیست روی منبرها، بیش از چهل هزار مسجد در ظرف چند سال اخیر فقط در مغولستان مسدود شدند و چندین هزار مسجد در جاهای دیگر. این مرثیه واقعاً امروز عینیت دارد. صدای استغاثه از فلسطین بلند می شود، صدای وا اسلاماه! از کشمیر بلند می شود صدای وا اسلاماه! از افغانستان بلند می شود اما کجا هست صلاح الدین ایوبی؟ کجاست عمر فاروق اعظم؟ کجاست خالدی؟ کجاست حیدر کرار؟ و کجاست فرماندهی که محمد بن قاسم را برای بلند شدن صدای یک زن مستضعفه در سند، از سرزمین عربستان اعزام کند. قلمها خسته شدند ، زبانها خسته شدند از بیان جنایاتی که کفار و دشمنان اسلام بر مسلمانان روا می دارند. جهانیان همه کر و لال شده اند این همه جنایت را نمی بینند. به محض اینکه یک دشمن دینی یکجا نابود می شود همه دهانشان باز می شود، همه گوشهایشان باز می شود.
ای اهل عراق! أی اهل فلسطین ! أی اهل چچن! همتها را تحریک بکنید جهاد را ادامه بدهید. پیروزی قریب است. این وضعیتی است که جهان اسلام و مسلمانان با آن مواجه هستند اما مأیوس و ناامید نباشید .
اسلام پیشرفت خواهد کرد آینده از آن اسلام است رهبر مجاهدین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در چهارده قرن پیش با تأکید تمام می فرمایند:
لیبلغن هذا الدین ما بلغ اللیل و النهار، و لا یترک الله بیت مدر و لا و بر إلا أدخله الله هذا الدین بعز عزیز، أو بذل ذلیل، عزا یعز الله به الإسلام و ذلا یذل به الکفر!!
رواه احمد 4/103 و الحاکم (4/430 والبیهقی 9/181) من حدیث تمیم الداری ـ رضی الله عنه
تا جایی که شعاع آفتاب ، تا جایی که شب فرا گیر باشد، دین اسلام، دین محمدی و سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به آنجا خواهد رسید و لو کره الکافرونهیچ خانه ای و کاخی و کوخی را خداوند نخواهند گذاشت مگر اینکه این دین به آنجا خواهد رسید . بوش اشتباه فکر کرده، کور خوانده، آینده ی سرزمین امریکا از آن اسلام و مسلمین است . آینده سرزمین انگلیس طبق فرموده مؤکد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از آن اسلام و مسلمین است.
با تمام این ضعفهایی که ما مسلمانان داریم قرآن کریم می فرماید: و کان حقاً علینا نصر المؤمنین بر من لازم است که من مؤمنین را پیروز بکنم اما دو شرط دارد، شرط ایمان ، شرط عمل صالح ، شرط اعتصام به کتاب و سنت . ‹إن جندنا لهم الغالبون› با تأکید تمام، جند الله غالب هست، حزب الله غالب است اما چه کسی باشد جند الله و حزب الله. بوش با خفت و خواری تمام اعلام می کند که ما این مقاومت و جهاد و مبارزه سربازان جان بر کف عراق را پیش بینی نکرده بودیم ما این مقاومت و این جهاد و این از خودگذشتگی جوانان مسلمان را در افغانستان پیش بینی نکرده بودیم. ما این مقاومت دلیرمردان سرزمین چچن که نزدیک به یک قرن است برای آزادی مبارزه می کنند و آن ابرقدرت روسیه مسلح با چنگ و دندان در برابر این مجاهدان به زانو افتاده اینها اعلام می کنند :که ما آن را پیش بینی نکرده بودیم.
مژده و نویدی است که بعد از جریان یازده سپتامبر گرایش در غرب به سوی اسلام افزایش یافته غیر مسلمانها بیشتر به سمت اسلام می آیند. آمار بالایی است از کفار و غیر مسلمین که بعد از جریان یازده سپتامبر و این جنایات امریکا و ترکتازیهایش در جهان اسلام، به اسلام گرویدند . این است که « و کان حقا علینا نصر المؤمنین» اشکالی ندارد اگر کشته بشوند مسلمانان پیروزند اگر پیروز بشوند هم پیروزند اگر کشته بشوند بهشت است خیلی ها ناراحت می شوند که این همه زنان، این همه دختران، این همه بی گناهان، کشته می شوند، به جای خود ناراحتی داره باید ناراحت بشویم اما آن طرف قضیه ، به بهشت می روند، آن طرف قضیه به هر حال در راه الله شهید می شوند، آن طرف قضیه به بوش و بلر و پوتین و جنایتکاران درس عبرتی می دهند که آینده چنین تصمیمی در مورد سرزمینهای اسلامی نخواهند گرفت انشا ءالله