نطاق امارت اسلامی  ذبیح الله مجاهد در یک گفتگو مطبوعاتی  ادعای قمندان اشغالگر "دیوید مکرنین" وشاه شجاع سوم  حامد کرزی را شدیدا رد کرده که گفته بودند  طالبان از مردم بطور سپر کار می گیرند

مجاهد افزود :بمباران های کنونی اکثر در مناطقی رخ داده است که آنجا عساکر خارجی وهمکاران آنها حاکم اند پس بکدام دلیل آنها ادعاء می کنند که آنجا طا لبان مخفی بودند گذشته از این خود آنان ومزدورانشان هم اعتراف می کنند که افراد ملکی کشته شده وهیچ فرد مسلحی آنجا وجود نداشته است واگر ادعاء آنها بوی از حقیقت دارد پس چرا اجساد افراد مسلح را به رسانه ها ومردم نشان نمی دهند ویا اینکه حد اقل در همان شب اول  به خبر نگاران اجازه ورود به منطقه را می دادند واگر آنها راست می گویند پس پیشنهاد مارا قبول می کردند که اینگونه واقعه ها مورد تحقیقات آزادانه قرار بگیرند

مجاهد در ادامه افزود هیچ کس نمی تواند از این حقایق چشم پوشی کند ونه کرزی ودیوید مکرنین با اینگونه ادعاهای بی اساس وبی مفهوم  وتبلیغات دروغ می توانند ملت مارا فریب داده و ضعف ونا توانی خویش را بپوشانند