X
تبلیغات
رایتل

انجمن راه جهاد

    www.rahejehad.com  

 

 

حمله مسلحانه مجاهدین در ولایت پکتیکا علیه نیروهای اشغالگران  آمریکایی

فرمت wmv

حجم :26 mb

دانلود

با حجم کم 16 mb  

دانلود

(دزد در کلاه خود پردارد }
{عربده کشی های ارگان های استخباراتی بر سر مدارس دینی راه حل بحران
ناامنی در کشور نیست }


متاسفانه باخبر شدیم که ریاست به اصطلاح امنیت ملی کشور درین اواخر جرات
پیدا کرده وانگشت انتقاد به سوی مدارس دینی دراز کرده وگفته است که : "از
این پس مدارس دینی را تحت نظارت وکنترول قرار می دهیم " ...درین شکی نیست
که این سخنان ازهر مرجعی که صادر شده باشد ریشه در توطئه های بزرگی دارد
که توسط ایادی کفر والحاد واستکبار علیه دین - ناموس واستقلال کشور براه
افتاده است . واز قضا که این سخن توطئه آمیز امروز از منبع ومرجعی صادر
شده است که درجاسوسی ونوکری ووطن فرشی وتملق وچاکری به کفر واستکبار
جهانی وبد نام ساختن دین وعلما وتاخت وتاز علیه مدارس دینی نه تنها از آن
بعید نبوده وبلکه از وظایف اصلی ومبین فلسفه وجودی اش در نظام فعلی کشور
بوده که آن ریاست به اصطلاح امنیت ملی می باشد .
اگر کسی به عملکردهای این ارگان بدنام نیمه نگاهی باندازد حتما به یاد ان
ضرب المثل قدیمی ای می افتد که گفته بودند :(دزد درکلاه خود پر دارد ) .
ملت افغانستان درین هشت - نه سال اخیر دوست ودشمن خود راباتجربه تشخیص
نموده وخوب شناخته اند که چه کسانی درتبانی وهمکاری باکفار ودشمنان دین -
ناموس - اخلاق وآزادی وطن برگرده این ملت پای مانده ودر خوش خدمتی به
کفار ومزدوران داخلی شان چنان از همدیگر پیشی گرفتند که کار شان به
رسوایی های بزرگ سیاسی کشیده ویکدیگر را به نوکری بیگانگان متهم ساخته
وبه خاطر رسواتر شدن طرف مقابل افشاگری هایی کردند که بسیاری از مسایل
محرمانه کشور را برملا ساخته  وآفتابی کردند که نیازی به بازگویی ندارند.
وهمگان دیدند که سرخیل این حرکت های کودکانه بیشتر عناصر امنیتی وارگان
های استخباراتی بوده اند که بارها و بارها ماخود شاهدیم که از امنیت ملی
- پلیس واردوی ملی وحتی از ادرس ریاست جمهوری سو استفاده های فاحشی به
نفع طالبان والقاعده صورت گرفته وحتی ریس جمهور کشور هم تقلی والحاح می
کند تامگر طالبان والقاعده تبسمی به سویش بنمایند .با این حال بسیار خنده
اور است که ریاست به اصطلاح امنیت ملی علیه مدارس دینی کشور که تاکنون
بامظلومیت ومعصومیت کامل به وظیفه مقدس وپیامبر گونه وفرشته خویانه شان
ادامه داده ودین بزرگی در تامین امنیت وارامش وطن به گردن این افسار
گسیخته گان احمق دارند؛ عربده کشی نموده وانها را به پناه دادن دهشت
افگنان متهم می نمایند.
ایا نمی دانند که این گونه واکنش های نابخردانه  وعکس العمل های عجولانه
وجاهلانه همین ارگان ها ؛ مدارس ومراکز دینی در کشور را تبدیل به پایگاه
های مقاومت ملی -اسلامی نموده وانگاه خود اینها در اتش نفاق وتوطیه خویش
بسان کمونست ها ی سابق بسوزند .وباید اینها بدانند که با این تهدیدهای
غیر عاقلانه نه تنها ره به جایی نبرده وبلکه به ایمان واستقامت این
فرزندان اسلام  بیشتر می افزایند . انچنان که ایه قران می فرماید : آن
مومنانی که چون مردم به آنها گفتند لشکر بسیاری (ازمشرکان ) برعلیه شما
فراهم شده ازآنان در اندیشه وبرحذر باشید (این تبلیغات ومکر دشمن به جای
انکه بیم در دل آنها افگند ) به ایمان شان بیفزود وگفتند در مقابل همه
دشمنان تنها خدا مارا کافی است ونیکو یاوری است {ترجمه آیه 173:ال
عمران}.
به قلم عبدالحفیظ " انوری

عملیات استشهادی علیه اطلاعات فرهنگ اداره اجیر صلیبی در کابل

سایز : mb ۱۰۸

فرمت : mp4

زمان  فیلم :  یک ساعت و شش دقیقه

دانلود

birgh روزیک شنبه گذشته،تعدادی از رسانه های خبری باحواله روزنامه " سندی تایمز " خبرداده بودند،  مقام ریاست امارت اسلامی در نظر دارد که با امریکایی ها مذاکرات کند.

 روزنامه مذکوربرخلاف تمام مقررات ژورنالیستیکی به اصطلاح ازقول 2 عضو نامعلوم شورای رهبری ، این خبر را استنادکرده وسپس بنشر رسانده بود؛

 ودیگر رسانه های خبری بدون اینکه در مورد خبر مذکور نظر امارت اسلامی را از نطاقان رسمی آن جویا شوند؛ آنرا بدون کم وکاست بنشر رسانده بودند.

امارت اسلامی افغانستان درحالی که اینگونه افواهات خالی از حقیقت را یک حلقه بی تاثیری از سلسله تبلیغات دشمن شکسته  خورده می داند، در مورد آن نظر خویش را بشرح ذیل اعلام می دارد.

1 : - امارت اسلامی درمورد مذاکرات با امریکایی ها بر موقف اصولی وسابق خود تاکید ورزیده وقبل از هرگونه مذاکرات، خروج بدون قید وشرط تمام اشغالگران را ازافغانستان شرط اساسی می داند؛ زیراکه با موجودیت اشغالگران خارجی ، هرگونه معامله با آنان در مورد افغانستان ، بمعنای مشروعیت بخشیدن به اشغال آنان خواهد بود.

2 : - امارت اسلامی، موجودیت اشغالگران امریکایی را عامل اصلی بی ثباتی افغانستان وتمام منطقه دانسته وبا موجودیت این عامل، هرگونه معامله در میز مذاکره را خیانت با آرمان ها و مصالح علیای ملت مسلمان افغانستان بحساب خواهد آورد.

3 : - امارت اسلامی در داخل کشور برای پیشبرد وانسجام جهاد برعلیه اشغالگران ، تشکیلات منظم واداره معینی داشته وماسوای آن ، آنچه بنام " شورای کویته " به امارت اسلامی نسبت داده می شود؛ تماما مسمیات دشمن بوده ودر میدان عمل هیچ گونه مصداقی ندارد .

4 : - امارت اسلامی برای اعلام موقف اصولی ووضاحت آن برای جهانیان ، 2 تن نطاق وسخنگوی  رسمی را موظف ساخته است تا که تمام مواقف رسمی امارت اسلامی و در مورد موضوعات مربوط به وطن عزیز، نظر امارت اسلامی را واضح سازند؛ پس اگر چنانچه کدام کسی بنمایندگی امارت اسلامی سخنی می گوید؛ تایید وتصدیق آن مسئولیت این 2 نطاق خواهد بود؛ وهرآنچه بغیر تایید وتصدیق نطاقان رسمی وبر خلاف موقف اصولی امارت اسلامی گه گاهی ، در میدیای غربی به هوا بلند می شود؛ بخشی ازتبلیغات وپروپیگنده دشمن بحساب خواهد آمدوبه هیچ صورت نمی تواند که از موقف رسمی امارت اسلامی تمثیل ونمایندگی کند .

5 : - شورای رهبری امارت اسلامی ، از تمام آژانس های خبری ورسانه های مطبوعاتی با جدیت خواستار است که در باره به نشر رساندن  موضوعات مربوط به امارت اسلامی ، با رعایت تمام مقررات ژورنالیستکی ، رسالت خویش را اداء نموده وبا واقعیت های عینی ، مکلفیت مطبوعاتی خود را انجام داده وبغیر از تایید نطاقان رسمی امارت اسلامی ، اظهارات افراد نامعلوم را رنگ موقف رسمی امارت اسلامی ندهند.

 

والسلام

شورای رهبری امارت اسلامی افغانستان